Zadzwoń: 530 309 509 Zadzwoń do nas: 530 309 509

Zasady Najmu


- Do wypożyczenia wymagane są 2 dokumenty ze zdjęciem.
- Opłata jest ustalona za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy, (obliczony od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu).
- Opłata wg stawki dobowej oznacza zwrot przed upływem 24 godzin.
- Opłata wg stawki godzinowej naliczana jest od momentu wynajmu do momentu zwrotu uwzględniając pełne godziny.
- Wynajętego sprzętu bez pisemnej zgody Wynajmującego nie wolno podnajmować osobom trzecim.
- Wypożyczający ponosi koszty wszelkich uszkodzeń mechanicznych wynikających z nieprawidłowego zużycia eksploatacyjnego oraz niewłaściwego użytkowania.
- Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.
- Najemca oświadcza, że odbiera przedmiot najmu sprawny i będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem, uszkodzeniem i utratą.
- Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w takim samym stanie w jakim został wypożyczony, tj. sprawny i oczyszczony, uwzględniając jego zużycie wskutek prawidłowej eksploatacji.
- Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i następstwa awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków.
- Możliwość dowozu sprzętu pod wskazany adres
- Przy dłuższym wypożyczaniu możliwe rabaty
- Możliwość negocjacji cen
W związku z ciągłym poszerzaniem oferty wypożyczalni o nowe urządzenia oraz wprowadzanie nowych usług zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub zapytań mailowych.